Политика за поверителност

Политика за поверителност

Дата на приемане: 06.03.2023 г.

Администратор

Име: Ebringa ZRt.

Седалище: Palotai út 8/B. 4. em. 1. ajtó, 8000 Секешфехервар

Адрес за кореспонденция, управление на жалби: Palotai út 8/B. 4. em. 1. ajtó, 8000 Секешфехервар

Имейл адрес: info@ebikeshop.hu

Телефонен номер: +36 1 3274642

Интернет адрес: http://www.ebikeshop.bg

Доставчик на хостинг услуги

Име: Доставчик на хостинг услуги „Site 5“

Адрес за кореспонденция: 2500 Ridgepoint Dr Ste 105C, Austin, TX, 78754-5250, САЩ

Имейл адрес: info@site5.com

Телефонен номер: (888) 748-3526

Описание на обработването на данни в хода на работата на онлайн магазина

Настоящият документ съдържа всички необходими информации за обработване на данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните №2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу „Регламентът“, ОРЗД) и Закон №CXII от 2011 г. (наричан по-долу „Закон за достъп до информация“).

Информация относно използването на „бисквитки“

Какво представлява „бисквитката“?

Администраторът на данни използва така наречените „бисквитки“, когато посещавате интернет страницата. „Бисквитката“ представлява информационен пакет, състоящ се от букви и цифри, който нашата интернет страница изпраща на Вашия браузър, за да запази определени настройки, да улесни използването на нашата интернет страница и да ни помогне да съберем съответната статистическа информация за нашите посетители.

Някои от „бисквитките“ не съдържат никаква лична информация и не могат да бъдат използвани за идентифициране на отделен потребител, но някои от тях съдържат уникален идентификатор – тайна, случайно генерирана последователност от цифри, която се съхранява на Вашето устройство, като по този начин се гарантира идентифицирането Ви. Периодът, в който функционира една „бисквитка“, се съдържа в описанието на съответната „бисквитка“.

Нормативен контекст и правно основание за „бисквитките“:

Правното основание за обработването е Вашето съгласие на основание на чл. 6, ал. 1, т. а) на Регламента.

Основни характеристики на „бисквитките“, използвани от интернет страницата:

„Бисквитка“ Google Adwords Когато някой посети нашата интернет страница, идентификаторът на „бисквитката“ на посетителя се добавя към списъка за ремаркетинг. Google използва „бисквитки“, като например „бисквитки“ NID и SID, за персонализиране на рекламите, които виждате в продуктите на Google, като например Google Search. Google използва такива „бисквитки“, за да запомни например последните Ви търсения, предишните Ви взаимодействия с реклами на определени рекламодатели или резултати от търсене, както и посещенията Ви на интернет страници на рекламодатели. Функцията за проследяване на реализации в AdWords използва „бисквитки“. За проследяване на продажбите в резултат на реклама и други реализации запаметява „бисквитки“ на компютъра на потребителя, когато той кликне върху дадена реклама. Някои често срещани начини на употреба на „бисквитките“ включват: избор на реклами въз основа на това, което е подходящо за даден потребител, подобряване на докладите за ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребителят вече е виждал.

„Бисквитка“ Google Analytics Google Analytics е инструмент за анализ на Google, който помага на собствениците на интернет страници и мобилни приложения да получат по-точна представа за действията на своите посетители. Услугата може да използва „бисквитки“ за събиране на информация и изготвяне на отчети за статистически данни за използването на интернет страницата, без индивидуално да идентифицира посетителите за Google. Основната „бисквитка“, използвана от Google Analytics е „бисквитка“ „ ga”. Освен отчетите, изготвени от статистическите данни за използването на интернет страницата, Google Analytics, заедно с някои от рекламните „бисквитки“, описани по-горе, може да се използва и за показване на по-подходящи реклами в продуктите на Google (например в Google Search) и в интернет.

„Бисквитки“ за ремаркетинг: Могат да се покажат за предишните посетители или потребители при сърфиране в интернет страници в Мрежата на Google Display, както и при търсене на понятия, свързани с продуктите или услугите ѝ.

„Бисквитки“, строго необходими за функционирането: Тези „бисквитки“ са от съществено значение за използването на интернет страницата и Ви позволяват да използвате основните функции на интернет страницата. При тяхната липса много от функциите на страницата няма да бъдат достъпни за Вас. Списък на „бисквитките“ и на валидността им: mcms_session (session), ebkcsrfc (2 часа), ebkfilterstate (1 година), collection_hash (1 година), ebkcookieconsent (1 година)

Facebook pixel („бисквитка“ Facebook) Facebook пикселът е код, с помощта на който се изготвя отчет на реализациите на страницата, създават се целеви аудитории и се предоставят на собственика на сайта подробни анализи за това как посетителите използват страницата. С помощта на Facebook пиксел, интернет страницата може да показва персонализирани оферти и реклами на посетителите си във Facebook. Можете да прочетете Политиката за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/

„Бисквитка“ Livechat Използваме „бисквитка“ Livechat да оказваме помощ чрез чат в онлайн магазина и да проследяваме пътя на нашите клиенти в онлайн магазина. Валидността ѝ е 3 години.

Ако не приемате използването на „бисквитки“, определени функции няма да бъдат достъпни за Вас. Повече информация относно това как да изтриете бисквитките, можете да намерите на линковете по-долу:

Данни, обработвани за сключване и изпълнение на договор

За сключване и изпълнение на договор могат да съществуват няколко положения за обработване на данни. Информираме Ви, че обработването, свързано с разглеждането на жалби и гаранционното обслужване, ще се осъществи само ако упражните едно от тези права.

Ако не пазарувате в онлайн магазина, а само го посещавате, за Вас може да се отнася описаното за обработване за целите на маркетинга, в случай че ни предоставите съгласието си за целите на маркетинга.

Преглед на случаи за обработката на данни, извършвана с цел сключване и изпълнение на договор:

Установяване на контакти

Ако се обръщате към нас с въпрос по имейл, формуляр за контакт или телефон във връзка с някой продукт. Предварителното установяване на контакти не е задължително, можете да поръчате от онлайн магазина по всяко време и без предварителна връзка с нас.

Данни, които се обработват

Нашата интернет страница събира данни на следните сайтове:

Записване на телефонни разговори с отдела за обслужване на клиенти:

Ако се обърнете към отдела ни за обслужване на клиенти или по Ваше съгласие отделът ни за обслужване на клиенти се свърже с Вас, записваме телефонният разговор, за което във всички случаи ще Ви предупредим. Записът на телефонни разговори като вид обработка на данни има за цел осигуряване на качеството, ако някой от клиентите ни подаде оплакване срещу отдела за обслужване на клиенти, ще можем да го разгледаме по подходящ начин и може да бъде възстановен осъщественият разговор. Освен това обработването на данни е и инструмент за предотвратяване на възможни злоупотреби, тъй като нашите клиенти могат да отправят запитвания за висящите си поръчки и дори за собствените си лични данни, а аудио записът осигурява достатъчна защита и за предотвратяване на евентуален неоторизиран достъп. В хода на по-нататъшните обработвания Администраторът на данни обработва данните на субектите на данни и на други основания, а в хода на настоящото обработване единствените допълнително обработвани лични данни са гласът на субекта на данни, например в сравнение с данните, обработвани в хода на осъществяване на контакт.

Данни, които се обработват:

В хода на обработването на данни Администраторът на данни освен данните, обработвани в рамките на установяването на контакти обработва Вашия глас като вид лични данни, както и всякакви други лични данни, които евентуално сте предоставили по време на разговора.

Продължителност на обработването:

Данните ще бъдат обработвани в продължение на 1 година съгласно давностния срок по гражданското право.

Правно основание за обработване на данни:

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни, след като сте били информирани, като останете на линия и продължите разговора (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента). Ако не желаете да бъде направен звукозапис, можете да използвате другите ни интерфейси за обслужване на клиенти (чат, имейл и т.н.), за да се справите с проблемите си със същата ефективност и бързина.

Продължителност на обработването

Данните се обработват само до приключване на процеса на покупка.

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни с установяването на контакт (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента).

Регистрация на интернет страницата

Като съхранява данните, предоставени по време на регистрацията, Администраторът на данни може да предостави по-подходяща услуга (напр. субектът на данните не трябва да въвежда данните отново при нова покупка). Регистрацията не е предпоставка за сключване на договор.

Данни, които се обработват

В хода на обработването на данни Администраторът на данни обработва Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, парола, характеристиките на закупения продукт и датата на покупката, адреса за фактуриране и доставка.

Продължителност на обработването

До оттеглянето на съгласието.

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни с регистрацията (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента).

Обработване на поръчката

При обработването на поръчките са необходими дейности по обработване на данни с цел изпълнение на договора.

Данни, които се обработват

В хода на обработването на данни Администраторът на данни обработва Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт, номера на поръчката и датата на покупката, адреса за фактуриране и доставка.

Ако сте направили поръчка в онлайн магазина, обработването на данните и предоставянето им е от съществено значение за изпълнението на договора.

Продължителност на обработването

Данните ще бъдат обработвани в продължение на 5 година съгласно давностния срок по гражданското право.

Правно основание за обработване на данни

Изпълнение на договора (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента).

Издаване на фактура

Обработването на данните се извършва с цел издаване на фактури в съответствие със закона и за изпълнение на задължението за съхраняване на счетоводни документи. Съгласно чл. 169, ал. 1 и ал. 2 на Закона за счетоводството търговските дружества трябва да съхранят счетоводните документи, които пряко и косвено подкрепят счетоводните сметки.

Данни, които се обработват

В хода на обработването на данни Администраторът на данни обработва Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт, номера на поръчката и датата на покупката, адреса за фактуриране и доставка.

Продължителност на обработването

Съгласно чл. 169, ал. 2 на Закона за счетоводството издадените фактури се съхраняват до 8 години от издаването им.

Правно основание за обработване на данни

На основание на чл. 159, ал. 1 на Закона за данък върху добавената стойност №CXXVII от 2007 г. издаването на фактура е задължително, а на основание на чл. 169, ал. 2 на Закона за счетоводство №C от 2000 г. същата трябва да се съхранява в продължение на 8 години (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. а) от Регламента).

Обработване на данни, свързано с доставка на стоките

Обработването на данните се извършва с цел доставка на поръчания продукт.

Данни, които се обработват

В хода на обработването на данни Администраторът на данни обработва Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, характеристиките на закупения продукт, номера на поръчката и датата на покупката, адреса за фактуриране и доставка.

Продължителност на обработването

Администраторът на данни обработва данните за срока на доставка на поръчаните стоки.

Правно основание за обработване на данни

Изпълнение на договора (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента).

Получатели на данни и обработващи данни при обработване на данни, свързани с доставката на стоки

Име на получател: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Адрес на получателя: GLS Európa u. 2, 2351 Алшонемеди

Телефонен номер на получателя: 06-29-88-67-00

Имейл адрес на получателя: info@gls-hungary.com

Интернет страница на получателя: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Куриерската служба съдейства за доставката на поръчаните стоки въз основа на договор с Администратора на данни. Куриерската служба обработва получените лични данни в съответствие с политиката за поверителност, налична на нейната интернет страница.

Име на получател: 24h Parcel Zrt

Адрес на получател: Fehér út 10, 1106 Будапеща.

Телефонен номер на получателя: +36 20 2242424

Имейл адрес на получателя: 24hfutar@24hfutar.hu

Интернет страница на получателя: www.24hfutar.hu

Куриерската служба съдейства за доставката на поръчаните стоки въз основа на договор с Администратора на данни. Куриерската служба обработва получените лични данни в съответствие с политиката за поверителност, налична на нейната интернет страница.

Обработка на гаранционни искове

При обработка на гаранционни искове трябва да следваме процедурите в съответствие с правилата на Наредба № 19/2014. (IV. 29.) на Министерството на националната икономика на Унгария, която определя и начина, по който трябва да разгледаме Вашия иск.

Данни, които се обработват

При обработка на гаранционни искове трябва да следваме процедурите в съответствие с правилата на Наредба № 19/2014. (IV. 29.) на Министерството на националната икономика на Унгария.

На основание Наредбата сме длъжни да изготвим протокол за подадения към нас гаранционен Ви иск, в който посочваме:

а)   Вашето име, адрес, както и Вашата декларация, в която предоставяте съгласие за обработването на Вашите данни, записани в протокола, както е предвидено в Регламента,

б)   наименованието и покупната цена на движимата вещ, продадена по договора между Вас и нас,

в)   датата на изпълнението на договора,

г)    датата на уведомяването за повредата,

д)   описанието на повредата,

е)   правото, което искате да упражните в рамките на гаранционен иск, както и

ж)  начина на уреждане на гаранционния иск или основанията за отхвърляне на иска, както и на правото, което искате да упражните въз основа на него.

Ако приемем от Вас закупения артикул, трябва да издадем разписка, в която се посочва:

 • Вашето име и адрес,
 • данни, необходими за идентифициране на артикула,
 • датата, на която сме приели артикула,
 • датата, на която можете да вземете ремонтирания артикул.

Продължителност на обработването

Предприятието трябва да съхранява протокола, изготвен за Вашия гаранционен иск в продължение на три години от датата на изготвянето и да го представи при поискване от надзорния орган.

Правно основание за обработване на данни

Правното основание на обработването на данни е спазването на правните задължения съгласно (чл. 4 алинея 1 и чл. 6 алинея 1) на Наредба № 19/2014. (IV. 29.) на Министерството на националната икономика на Унгария (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. в) от Регламента).

Данни, обработвани във връзка с доказуемостта на съгласието

При регистрация, поръчка на артикул и абониране за бюлетин ИТ системата съхранява ИТ данните, свързани със съгласието, с цел последващо доказване.

Данни, които се обработват

Датата на съгласието и IP адреса на субекта на данните.

Продължителност на обработването

Поради правните разпоредби съгласието трябва да може да бъде доказано впоследствие, поради което данните се съхраняват до давностния срок след прекратяване на обработването на данни.

Правно основание за обработване на данни

Това задължение е заложено в чл. 7, ал. 1 от Регламента (обработване на данни съгласно чл. 6 ал. 1, т. а) от Регламента)

Обработване на данни за целите на маркетинга

Обработване на данни във връзка с изпращането на бюлетини

Обработването на данни се извършва с цел изпращане на бюлетини.

Данни, които се обработват

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер

Продължителност на обработването

До оттеглянето на съгласието от субекта на данните.

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни, като се абонирате за бюлетина (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. а) от Регламента)

Обработване на данни, свързани с изпращането и показването на персонализирани реклами

Процесът на обработване на данни се извършва с цел изпращане на реклами със съдържание, което отговаря на интересите на субекта на данните.

Данни, които се обработват

Име, адрес, имейл адрес, телефонен номер

Продължителност на обработването

До оттеглянето на съгласието.

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни в момента на събирането на данните (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. а) от Регламента)

Ремаркетинг

Обработването на данни като дейност по ремаркетинг се извършва с помощта на бисквитки.

Данни, които се обработват

Данни, които се обработват от „бисквитките“, определени в политиката за използване на „бисквитки“.

Продължителност на обработването

Срокът на съхраняване на данни на дадена „бисквитка“, повече информация можете да намерите тук:

Обща информация за „бисквитките“ на Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Информация на Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analvticsjs/cookie-usage?hl=hu

Информация на Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entrv product=ad settings screen

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни с използването на интернет страницата (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. а) от Регламента).

Игра с награди

Обработването на данните е необходимо, за да се извърши доставката на поръчания продукт.

Данни, които се обработват

Име, имейл адрес, телефонен номер.

Продължителност на обработването

Данните ще бъдат изтрити след края на играта с награди, с изключение на данните на победителя, които Администраторът на данни е длъжен да съхранява в продължение на 8 години съгласно Закона за счетоводството.

Правно основание за обработване на данни

Доброволното съгласие, което предоставяте на Администратора на данни с използването на интернет страницата (обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, т. а) от Регламента)

Друго обработване на данни

Ако Администраторът на данни възнамерява по-нататък да обработва личните данни, трябва да предостави информация за най-важните обстоятелства на обработването (нормативен контекст и правно основание за обработването, цели на обработването, обхват на обработваните данни, продължителност на обработването).

Получатели на личните данни

Обработване на данни с цел съхраняване на лични данни

Наименование на Обработващия лични данни: Доставчик на хостинг услуги „Site 5“

Данни за контакт на Обработващия лични данни:

Телефонен номер: (888) 748-3526

Имейл адрес: info@site5.com

Седалище: 2500 Ridgepoint Dr Ste 105C, Austin, TX, 78754-5250, САЩ

Интернет страница: www.site5.com

Обработващият лични данни съхранява лични данни въз основа на договор с Администратора на данни. Няма право на достъп до лични данни.

Дейности по обработка на данни, свързани с изпращането на бюлетини

Наименование на оператора на системата за изпращане на бюлетини: Maileon

Седалище на оператора на системата за изпращане на бюлетини: Budaörsi út 153, 1112 Будапеща.

Телефонен номер на оператора на системата за изпращане на бюлетини: +36 1 248 0678

Имейл адрес на оператора на системата за изпращане на бюлетини: info@maileon.hu

Интернет страница на оператора на системата за изпращане на бюлетини: https://maileon.hu/

Обработващият лични данни съдейства за изпращането на бюлетини въз основа на договор с Администратора на данни. За тази цел Обработващият лични данни обработва името и имейл адреса на субекта на личните данни, доколкото това е необходимо за изпращането на бюлетините.

Обработка на данни, свързани с фактурите

Наименование на Обработващия лични данни: Diamond Studió Kft.

Седалище на Обработващия лични данни: Tolnai utca 32, Fszt. 1, 8000 Секешфехервар.

Телефонен номер на Обработващия лични данни: +36-22/349-454

Имейл адрес на Обработващия лични данни: info@diamondstudio.hu

Интернет страница на Обработващия лични данни: www.diamondstudio.hu

Обработващият лични данни съдейства за съхраняването на счетоводните документи въз основа на договор с Администратора на данни. За тази цел Обработващият лични данни обработва името и адреса на субекта на личните данни, доколкото това е необходимо за счетоводната отчетност съгласно чл. 169, ал. 2 на Закона за счетоводството на Унгария, а след това ги изтрива.

Обработка на данни, свързани с управление на CRM системи

Наименование на Обработващия лични данни: Bitrix24

Седалище на Обработващия лични данни: Poseidonos, 1 Ledra Business Center Egkomi 2406 Nicosia, Кипър

Телефонен номер на Обработващия лични данни:

Имейл адрес на Обработващия лични данни: info@bitrix24.eu

Интернет страница на Обработващия лични данни: www.bitrix24.eu

Обработващият лични данни съдейства за регистрация на поръчките въз основа на договор с Администратора на данни. За тази цел Обработващият лични данни обработва името, адреса, телефонния номер, броя и датите на поръчките на субекта на данните в рамките на давностния срок на гражданското право.

Други обработки на данни

Обработка на данни, свързана с функционирането на чата в онлайн магазина

Наименование на Обработващия лични данни: Profit Solutions Kft.

Седалище на Обработващия лични данни: Pacsirta utca 20, 2093 Будайено.

Имейл адрес на Обработващия лични данни: info@smartsupp.com

Обработващият лични данни, въз основа на договор с Администратора на данни, съдейства за функционирането на чат услугата за клиенти, следи посетените интернет страници, може да поиска имейл и телефонен номер. За тази цел обработващият лични данни обработва името, адреса, телефонния номер на субекта на данните и посетените интернет страници в рамките на давностния срок на гражданското право.

Вашите права при обработването на личните Ви данни

В срока на обработването Вие имате следните права съгласно разпоредбите на Регламента:

 • право на оттегляне на съгласието
 • достъп до личните данни и информациите относно обработването
 • право на коригиране
 • ограничаване на обработването
 • право на изтриване
 • право на възражение
 • право на преносимост на данните.

Ако желаете да упражните правата си, това води до идентифицирането Ви, а също така по необходимост Администраторът трябва да се свърже с Вас. Поради това за идентифицирането ще има нужда от предоставяне на лични данни (но идентифицирането може да се основава на данни, които Администраторът и без това обработва за Вас), освен това в електронната поща на Администратора ще бъде достъпна Вашата жалба относно обработването в срок, определен за жалби в настоящото уведомление. Ако сте бивш наш клиент и желаете да бъдете идентифициран/а за целите на рекламация или гаранция, моля, посочете идентификационния номер на поръчката си за идентификацията. Използвайки това, можем да Ви идентифицираме като клиент.

На жалбите относно обработването отговаряме най-късно до 30 дни.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на данни по всяко време, като в този случай данните ще бъдат изтрити от нашите системи. Имайте предвид, че при неизпълнена поръчка оттеглянето може да доведе до невъзможност да Ви я доставим. Освен това, ако покупката вече е направена, счетоводните стандарти не ни позволяват да изтрием данните за фактуриране от нашите системи, както и ако имате дълг към нас, можем да обработваме данните Ви дори ако оттеглите съгласието си въз основа на легитимен интерес за събиране на дълга.

Достъп до личните данни

Вие имате право да получавате обратна информация от Администратора за това дали личните Ви данни се обработват, а ако се обработват, имате право да:

 • получите достъп до личните данни, които се обработват и
 • Администраторът да Ви информираме за следното:
  • целите на обработването;
  • съответните категории лични данни, обработени за Вас;
  • информация за получателите или категориите получатели, пред които Администраторът е разкрил или ще разкрие личните данни;
  • планираната продължителност на съхранението на личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
  • правото Ви да изискате от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или в случай на обработване, осъществявано поради законен интерес, да направите възражение срещу такова обработване;
  • правото на подаване на жалба до надзорен орган;
  • ако личните данни не са събрани от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
  • съществуването на автоматизирано вземане на решения (ако се прилага такава процедура), включително профилирането, и поне в тези случаи ясна информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

Целта на упражняването на правото може да бъде насочена към определянето и контролирането на законосъобразността на обработването, поради което в случай на многократни искания за информация Администраторът може да начисли справедлива такса в замяна на предоставянето на информацията.

Администраторът осигурява достъп до личните данни, като след идентифицирането ще Ви изпратим по имейл информацията и личните данни, които обработваме. Ако имате регистрация, ще Ви осигурим достъп, така че при влизане в профила си да имате възможност за преглед и управление на личните данни, които обработваме за Вас.

Моля, в заявлението си посочете дали желаете достъп до лични данни или информация, свързана с управлението на данни.

Право на коригиране

Имате право по Ваша молба Администраторът без забавяне да коригира свързани с Вас неточни лични данни.

Право на ограничаване на обработването

Имате право по Ваша молба Администраторът да ограничи обработването, ако е изпълнено едно от следните условия:

 • Вие оспорвате точността на личните данни, в такъв случай ограничаването е за срок, който позволява Администраторът да провери точността на личните данни, ако точните данни могат да бъдат установени веднага, не се прилага ограничаването;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити по някаква причина (например защото данните са важни за целите на предявяване на правни претенции), поради това не изисквате изтриването на данните, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • Вие сте възразили срещу обработването, но законният интерес на Администратора може също да обосновава обработването, в такъв случай, докато се установи дали законните основания на Администратора имат преимущество пред легитимните Ви интереси, обработването трябва да бъде ограничено.

Когато обработването е ограничено, такива лични данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или поради важни обществени интереси на Съюза или на държава членка.

За отмяната на ограничаването на обработването Администраторът ще Ви информира предварително (най-късно 3 три работни дни преди отмяната на ограничаването).

Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“

Вие имате право Администраторът да изтрие без ненужно забавяне личните данни, свързани с Вас, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани от Администратора;
 • Вие оттегляте своето съгласие и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразявате срещу обработването въз основа на легитимния интерес и няма други законни основания (тоест законен интерес) за обработването, които да имат преимущество,
 • личните данни са обработвани незаконосъобразно от Администратора и това е доказано въз основа на жалбата,
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

Ако на някакво законно основание Администраторът е разкрил свързаните с Вас лични данни и е задължен да ги изтрие по някоя от причините, посочени по-горе, ще предприеме разумни стъпки, включително технически мерки, като вземе предвид наличната технология и разходите за изпълнение, за да уведоми другите администратори, обработващи личните данни, че Вие сте поискали изтриване на всички връзки към въпросните лични данни, както и на копия или дубликати на тези лични данни.

Изтриването не се прилага, доколкото обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на лични данни, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора (такъв случай е обработване на данни при фактуриране, тъй като съхраняването на фактурите се предписва от закон) или за изпълнението на задача, извършвана в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции (напр. ако Администраторът има вземания към Вас и не сте го уредили още или е в процес разглеждане на жалба от потребител или жалба, свързана с обработването на данни).

Право на възражение

Вие имате право, по всяко време, на основание конкретното положение, в което се намирате, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на законен интерес. В този случай Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или които са свързани с установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако обработването на лични данни се извършва за целите на директния маркетинг, Вие имате право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, за тази цел, включително и профилирането, ако е свързано с директния маркетинг. Ако възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг, личните Ви данни повече не могат да бъдат обработвани за тези цели.

Право на преносимост на данните

Когато обработването се извършва по автоматизиран начин или обработването е основано на Вашето доброволно съгласие, имате право да поискате от Администратора личните данни, които Вие сте предоставили на Администратора. Администраторът предоставя тези данни във формат xml, JSON или csv, а когато това е технически осъществимо, можете да поискате Администраторът да прехвърли тези данни на друг администратор в същия формат.

Автоматизирано вземане на решения

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (включващо профилиране), което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. В такъв случай Администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните, най-малко правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Горепосоченото не се прилага, ако решението:

 • е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и Администратора;
 • е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, и легитимни интереси;
 • се основава на Вашето изрично съгласие.

Регистрация в регистъра за защита на данните

Съгласно разпоредбите на Закона за информациите на Унгария, от Администратора на данни се изискваше да уведоми регистъра за защита на личните данни относно някои свои дейности по обработване на данни. Това задължение за уведомяване отпадна на 25 май 2018 г.

Номер в Национален орган за защита на данните и свободата на информацията, регистриран преди 25 май 2018 г.

Номер в регистъра за защита на данните: NAIH-88940/2015

Мерки за сигурност на данните

Администраторът декларира, че е предприел подходящи мерки за защита на личните данни срещу неоторизиран достъп, промяна, предаване, разкриване, изтриване или унищожаване, случайно или неправомерно унищожаване, както и срещу недостъпност поради промени в използваните технологии.

Администраторът ще положи всички усилия, за да гарантира, че неговите лица, обработващи лични данни, също предприемат подходящи мерки за сигурност на данните, когато работят с Вашите лични данни, доколкото това е възможно от организационна и техническа гледна точка.

Средства за правна защита

Ако смятате, че Администраторът е нарушил законова разпоредба, приложима към обработването на данни, или не е изпълнил дадено искане, можете да започнете процедура по разследване пред Националния орган за защита на данните и свобода на информацията, за да спре предполагаемото незаконно обработване (адрес за кореспонденция: Pf. 9., 1363 Будапеща, имейл: ugyfelszolgalat@naih.hu, телефонни номера: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400). Също така Ви информираме, че можете да предявите граждански иск срещу Администратора в съда в случай на нарушение на правните разпоредби относно обработването на данни или ако Администраторът не е изпълнил дадено искане.

Изменение на политиката за поверителност

Администраторът си запазва правото да изменя настоящата политика за поверителност, като не засяга целта и правното основание на обработването. С използването на интернет страницата след влизането в сила на изменението Вие приемате изменената политика за поверителност.

Ако Администраторът възнамерява да продължи обработването на събраните данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, ще Ви информира за целите на обработването и за следната информация, преди да извърши по-нататъшното обработване:

 • планираната продължителност на съхранението на личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • правото Ви да изискате от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или в случай на обработване, осъществявано поради законен интерес, да направите възражение срещу такова обработване, както и при обработване, осъществявано въз основа на договорни отношения можете да поискате осигуряване на правото за преносимост на данните;
 • при обработване въз основа на съгласие за това, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време,
 • правото на подаване на жалба до надзорен орган;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване или е предпоставка, необходима за сключването на договор, както и дали Вие сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения (ако се прилага такава процедура), включително профилирането, и поне в тези случаи ясна информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

Обработването може да започне едва след това, ако правното основание за обработването е съгласието, и Вие трябва да дадете съгласието си за обработването в допълнение към информацията.

Изтеглете декларация за поверителност